Dr. Szarka László
Elérhetőség

1051 Budapest, Nádor u. 7.

+36 1 4116 366

szarka.laszlo@titkarsag.mta.hu

+36 1 4116 211


Jelenlegi munkahely

MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály, Nyugat-Magyarországi Egyetem (fizetés nélküli szabadságon)


Beosztás

főosztályvezető, egyetemi tanár


Végzettségek, tudományos minősítések

1977-ben kapott kitüntetéses diplomát a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 1982-ben summa cum laude eredménnyel egyetemi doktorátust tett. 1987-ben kandidátus, 1997-ben a földtudomány doktora.


Munkahelyek, beosztások

Nagyhalászi általános- és nyíregyházi gimnáziumi tanulmányai (1961-1968, 1968-72) után 1977-ben kitüntetéses diplomával végzett a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán, a bányageológiai szak geofizikai ágazatán. 1977-2010 között Sopronban, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben kutatójaként dolgozott, 1997-től tudományos tanácsadóként. 1992-1997 és 2006-2010 között a Geofizikai Főosztály vezetője volt; 2007-től 2010-ig tudományos igazgatóhelyettes. 2010. július 1. óta az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály vezetője.

 

1997-1999 között professeur associé temporaire volt a Paris XI egyetemen. 1999-ben a Miskolci Egyetemen habilitált, 2001-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem magántanára lett, 2004-ben egyetemi tanár.

 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) tagja, volt elnöke (1993-1994); az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság elnöke (1999-2005); az MTA VEAB Környezet-tudományi Szakbizottság elnöke (2006-2009); az MTA-UNESCO Földév magyar nemzeti bizottság titkára (2007-2009), az International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) nemzeti képviselője (2006-2010); a Mindentudás Egyeteme 2.0 tudományos szakmai tanácsadó testület tagja (2010-2012); jelenleg az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság „Energetika és Környezet” albizottság titkára (2008-2014); az International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) magyar nemzeti bizottság tagja (2008-2014); hivatalból az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának titkára (2010-től).

 

Az European Geoscience Union (EGU), az European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) és az American Geophyical Union (AGU) tagja. Betöltött nemzetközi tisztségei: az AGU európai tanácsadó bizottság elnöke (1999-2002), az AGU Committee on International Participation tagja (2010-2012); az IAGA Executive Committee tagja (2011-2015), az IUGG Education and Outreach Committee elnöke (2010-2014). 2006-2010 között Deputy Chief Editor (az egyik helyettes főszerkesztő) az EAGE Geophysical Prospecting c. folyóiratánál (előtte 2003-tól Associate Editor); szerkesztőségi tagja az Acta Geod Geophys Hung-nak, a Magyar Geofizikának, és 2012-ig a Yerbilimleri-nek.

 


Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

Hosszabb tanulmányutak:

Ausztria (Bécs, TUW, UW), Franciaország (Garchy, IPGP), Finnország (Oulu, Helsinki), Svájc (Neuchatel)

 

Hosszabb tartózkodás

Université Paris Sud (Paris XI, Orsay) 1997-1999 (professeur associé

temporaire)


Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

MTA köztestület tag (1997-); a Geofizikai Tudományos Bizottság elnöke (1999-2005); az MGE elnöke (1993-1994), az IAGA elektromágneses indukciós munkacsoport vezetőségi tagja (1993-2002); IAGA nemzeti megbízott (2005-); az MTA VEAB Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottság elnöke (2006-tól); a Geophysical Prospecting-nél Deputy Editor (2005-)


Kutatási területek

A mélyszerkezet- és nyersanyagkutatás számára a nyolcvanas években szemléletformáló elektromágneses analóg modellkísérleteket végzett. Kimutatta, hogy a földben észlelt mesterséges eredetű elektromágneses impulzusok felhasználhatók geofizikai kutatásra, és összefoglalta az elektromágneses zajok geofizikai vonatkozásait. Felállította az ún. magnetotellurikus impedancia-tenzor (a természetes eredetű elektromágneses térváltozások mérésén alapuló módszer információhordozója) invariánsainak rendszerét, amely az irányfüggetlen elektromágneses leképezés alapja lett. Kutatócsoportjával valószínűsítette a mágneses fázisátalakulás földkéregbeli előfordulását. Rendszerezte a valaha publikált geoelektromos mérési elrendezéseket és azok leképezési tulajdonságait. A soproni egyetemen kidolgozta a környezettudományi képzést; a geo-környezettudományi doktori program vezetője. A globális környezeti kérdésekben a föld- és környezettudományi korlátok jelentőségét hangsúlyozza. Tudományos konferencia-szervezői munkásságából kiemelkedik az IAGA 11. világkonferenciájának megrendezése Sopronban, amely meghatározónak bizonyult a soproni geofizikai tudományos iskola fejlődésében. 2010-től köztisztviselőként a magyar tudomány egészét szolgálja. 1990-től társadalmi közéleti feladatokat vállalt.


Nyelvismeret

angol, francia, orosz, német


Kitüntetések, elismerések

Akadémiai Ifjúsági Díj (1988), Szádeczky-Kardoss díj (1991, MTA X. O.), MGE „Az Év cikke” díj (1991), MGE Renner János Emlékérem (1995), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998), MGE Egyed László Emlékérem (2000), Az Év Nyugat-Dunántúli Kutatója (2002), MGE Tiszteleti Tag (2005), Soproni Református Egyházközség Kálvin-emlékérem (2009), Sopronért Emlékérem (2009), NYME EMK Pro Silvicultura, Natura et Venatoria Kari Dísztőr (2010), MGE Eötvös Loránd Emlékérem (2010), Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2010)


Publikációk

Főbb tudományos publikációi:

• Magnetotelluric and audiomagnetotelluric measurements in Finland (1982, társszerzőkkel)

• Geophysical aspects of man-made noise in the Earth (1988)

• Analysis of rotational invariants of the magnetotelluric impedance tensor (1997, társzerző: Menvielle M)

• Annual fluctuation in amplitudes belonging to daily variations of electrical signals measured in the trunk of a standing tree (2000, társzerzők: Koppán A, Wesztergom V)

• Contribution of magnetic measurements onboard NetLander to Mars exploration (2000, társszerzőkkel)

• Second-order magnetic phase transition in the Earth (2005, társszerzők: Kiss J, Prácser E.)

• Field test of a quick-look imaging method based on rotational invariants of the 3-D magnetotelluric tensor (2005, társzerzők: Ádám A, Menvielle M)

• On the classification of surface geoelectric arrays (2008, társszerző: Szalai S)

• Szempontok az energetika és környezet kapcsolatához (2010)

• Which geoelectric array sees the deepest in a noisy environment? Depth of detectability values of multielectrode systems for various two-dimensional models (2011, társszerzők: Szalai S, Novák A)

 

 

Környezettudományi jellegű publikációk, előadások

 

A Föld Bolygó Nemzetközi éve (207-2009)

 

Mindentudás Egyeteme 2.0

 

Globális környezeti problémák

 

Vallás és természettudomány