Dr. Polgár AndrásElérhetőség

(99) 518-633

 

 

 


Jelenlegi munkahely

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet-és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.


Beosztás

tanszékvezető, egyetemi adjunktus


Végzettségek, tudományos minősítések

Doktori tanulmányok:

Környezettudományi PhD (2012, minősítése: summa cum laude)

Doktori (PhD) disszertáció (2012): Környezeti hatásértékelés a környezetközpontú irányítási rendszerekbenSopron, NYME, Erdőmérnöki Kar, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori Program: K1 Bio-környezettudomány (2005-2008)

Egyetemi tanulmányok:

- Sopron, NYME, Erdőmérnöki Kar, környezetirányítási szakértő (2005)

- Sopron, NYME, Faipari Mérnöki Kar, okleveles környezetmérnök-mérnöktanár (2003)

- Sopron, NYME, Erdőmérnöki Kar, okleveles környezetmérnök (2003)

Középiskolai tanulmányok:

Sopron, Széchenyi István Gimnázium, gimnáziumi érettségi (1998)

Egyéb:

- Sopron, NYME és Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, iparjogvédelem és innovációmenedzsment egyetemi oktatóknak (2011)

- Sopron, NYME-EMK és CERTOP Kft., integrált MIR-KIR belső auditor (2008)

- Sopron, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, pályázati referens (2005)

- Szombathely, Vas Megyei Sportigazgatóság, alapfokú OKJ sportoktatói képzés – aikidó sportoktató (2004) 


Munkahelyek, beosztások

 

 

2018-: tanszékvezető, Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék, munkakör: egyetemi adjunktus

2017-: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Minőségbiztosítási Bizottság, elnök

2015: projektmenedzser, KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)

2010-: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék, munkakör: egyetemi adjunktus

2009-2010: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Természetvédelmi Intézeti Tanszék, munkakör: egyetemi tanársegéd

2008: Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., munkakör: kutató

2005-2007: a Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezeti Erőforrás-gazdálkodási és -védelmi Kooperációs Kutatási Központ, munkakör: tudományos segédmunkatárs, programkoordinátor

2003-2005: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezettudományi Intézet Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ, munkakör: tudományos segédmunkatárs 


Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

2017: Erasmus+ Staff Mobility, Technical University of Zvolen

2014: Spanyolország, El Hierro Island, előadó: International Summer Course: Climate Change and Restoration of Degraded Land; International Conference on Natural Hazards & Climate Change, Universidad de La Laguna, RECLAND-projekt

2013: Spanyolország. Madrid, Technical University of Madrid, SEMP-projekt

2013: Románia. Brassó, Transilvania University of Brasov, SEMP-projekt

2013: Spanyolország, Tenerife (San Cristobal de La Laguna), Universidad de La Laguna, Environmental Security, Geological Hazards and Management

2012: Ausztria, Trofaiach (Leoben, Saubermacher), regionális hulladékgazdálkodási rendszer

2006: Magyarország - Ausztria, Sopron - Wiener Neustadt, hulladékgazdálkodási rendszerek

2005: Ausztria, Technologie Zentrum Eisenstadt

 


Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

2017-: SOE-Erdőmérnöki Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke

2015-: SOE-KFI-KVIT Életciklus-elemzés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata kutatócsoport (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)

2014-: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete Környezetpedagógiai Szakosztály – Hungarian Educational Research Association

2013-: MTA köztestületi tagság (IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya/Gazdálkodástudományi Bizottság)

2010: LCA Center Egyesület - Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének tagja


Kutatási területek

környezetmenedzsment; környezetirányítási rendszerek optimalizálása; környezeti auditálás és tanúsítás; környezeti hatásértékelés; környezeti teljesítményértékelés; életciklus-elemzés; környezetvédelmi felülvizsgálat, minőségbiztosítás


Nyelvismeret

német középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga

angol alapfok B1 (komplex) típusú állami nyelvvizsga


Oktatott tárgyak

Jelenleg oktatott tárgyak: Környezetmenedzsment és audit (EMK, km BSc), Életciklus-elemzés (EMK, KM MSc), Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret (EMK, KM MSc), Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés (EMK, KM MSc), Environmental protection (EN) (EMK, külf. hallgatók részképzése), Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás (SKK, FM MSc, MM MSc), Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek (EMK, KM MSc), Környezeti fenntarthatósági elemzések (EMK, km BSc), Komplex projektgyakorlat (EMK, KM MSc), Külszíni bányák hatásvizsgálata (EMK, KM MSc), Komplex esettanulmányok (EMK, km BSc), Minőségbiztosítás a növényvédelemben (EMK, Növ. véd. szakmérnök), Minőségbiztosítás (EMK, FFM BSc), Új trendek a környezetvédelem-vízgazdálkodásban (BPK, M.tanár), Környezeti életciklus modellezés vállalati alkalmazása (EMK, Kör.informatikai szakmérnök).

Korábban oktatott tárgyak: Környezet auditálás és tanúsítás, Ágazati környezetmenedzsment rendszerek, Hatásvizsgálati módszerek (gyakorlat), Környezetvédelem, Környezetmenedzsment rendszerek, Környezetvédelmi programok tervezése


Publikációk MTMT szerinti jegyzéke


Diploma-, szakdolgozat és TDK vezető konzulensi és bírálói tevékenység


PhD témakiírás