Pályázható időtartam: 2-12 hónap.

Pályázható intézmények: felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, cég, mérnöki iroda.

Erasmus kétoldalú partnerségi szerződés a fogadó féllel nem feltétel.

A fogadó felet a hallgató választja és szervezi meg a gyakorlatot.

A szakmai gyakorlat az itthoni tanulmányi kötelezettségbe beszámítható.

Egy hallgató tanulmányainak egyes periódusaiban (BSc, MSc, PhD) maximum 12 hónap időtartamban részesülhet ERASMUS ösztöndíjban.