A hallgató a választott külföldi egyetemen 1, max. 2 szemeszter elvégzésére pályázhat (2-12 hónap időtartamban).

A külföldi egyetemen végzett tanulmányok az itthoni tanulmányi kötelezettségekbe beszámíthatók, elismertethetők.

Egy hallgató tanulmányainak egyes periódusaiban (BSc, MSc, PhD) maximum 12 hónap időtartamban részesülhet ERASMUS ösztöndíjban.