Kutatás

TERVEZETT/MŰVELT KUTATÁSI TERÜLETEK

Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék

név

beosztás

kutatási terület

Prof. Dr. Bidló András

intézetigazgató egyetemi tanár

termőhelyfeltárás

erdőállományok és talajok szénkészletének és körforgalmának vizsgálat 

termőhelyi viszonyok hosszú távú változása és ennek hatása az erdőállományokra

talajok ásványtani vizsgálata 

városi talajok vizsgálata 

klímaváltozás talajokra, termőhelyekre gyakorolt hatásának vizsgálata

Dr. Heil Bálint

egyetemi docens

termőhelyfeltárás – termőhely térképezés

termőhelyi tényezők változásának monitorozása

energetikai faültetvények termőhely-hozam-technológia kapcsolatainak vizsgálata

ökoszisztémák tápelem-háztartásának vizsgálata

termőhely vízháztartás elemeinek vizsgálata

rekultivációk talajtani vonatkozásai

talaj mikrobiális közösségi összetételének vizsgálata, mikorrhiza kutatások

erdőrezervátumok termőhelyi kutatása

talajok C-tárolásának vizsgálata

Dr. Kovács Gábor

egyetemi docens

termőhelyfeltárás – termőhely térképezés

termőhelyi tényezők változásának monitorozása

energetikai faültetvények termőhely-hozam-technológia kapcsolatainak vizsgálata

ökoszisztémák tápelem-háztartásának vizsgálata

termőhely vízháztartás elemeinek vizsgálata

rekultivációk talajtani vonatkozásai

talaj mikrobiális közösségi összetételének vizsgálata, mikorrhiza kutatások

erdőrezervátumok termőhelyi kutatása

talajok C-tárolásának vizsgálata

Dr. Horváth Adrienn

intézeti munkatárs, kutatási asszisztens

termőhelyfeltárás

városi és antropogén talajok vizsgálata, városökológia

talajszennyezés

klímaváltozás talajokra, termőhelyekre gyakorolt hatásának vizsgálata

erdőállományok és talajok szénkészletének vizsgálata 

Környezetvédelmi Intézeti Tanszék

név

beosztás

kutatási terület

Dr. Pájer József

egyetemi docens

környezeti hatásvizsgálat módszertana; bányák, távvezetékek, energetikai létesítmények, utak-vasutak környezeti hatásai; természet- és tájvédelmi hatásvizsgálat; NATURA 2000 értékelés és hatásvizsgálat; környezetértékelési módszerek; környezet- és természetvédelmi oktatáspedagógia

Koronikáné Dr. Pécsinger Judit

adjunktus

környezeti hatásvizsgálat módszertana; nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata környezeti hatásaik; utakkal kapcsolatos környezetvédelmi problémák; környezeti kockázat felmérése, kezelése;

Dr. Polgár András

adjunktus

környezetmenedzsment; környezettudatos vállalatirányítás eszközei; környezeti auditálás és tanúsítás; környezeti hatásértékelés; környezetirányítási és integrált irányítási rendszerek fejlesztése; környezeti teljesítményértékelés; életciklus-elemzés; környezetvédelmi felülvizsgálat

Pintérné Nagy Edit

intézeti munkatárs

környezetvédelem, környezeti problémák különös tekintettel a fényszennyezésre, fényszennyezés hatása a rovarokra, környezetértékelési módszerek, környezetvédelmi programok tervezése, turisztikai és bemutató létesítmények tervezése, környezeti nevelés, erdészeti utak környezeti kockázatai

Elekné Fodor Veronika

tanársegéd

környezeti monitoring, környezeti információs rendszerek (alkalmazásuk a környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapotértékelés során); környezetvédelmi programok tervezése, környezeti kármentesítés