Kosztka László címzetes egyetemi docens, Dr. Csepregi István címzetes egyetemi docens, Dr. Pájer József ny. egyetemi docens, ny. tanszékvezető

Dr. Polgár András adjunktus, Pintérné Dr. Nagy Edit volt intézeti munkatárs, Elekné Dr. Fodor Veronika adjunktus, Koronikáné Dr. Pécsinger Judit adjunktus


A Környezetvédelmi Intézeti Tanszék az Erdőmérnöki Kar környezetmérnök szakjainak (BSc és MSc) felelőse. A szakok honlapja elérhető itt: http://kornyezet.emk.nyme.hu