Prof. Dr. habil Bidló AndrásElérhetőség

(99) 518-170

 

 


Jelenlegi munkahely

Soproni Egyetem, EMK, Környezet és Földtudományi Intézet, Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.


Beosztás

egyetemi tanár, kutatási és gazdasági dékánhelyettes


Tanulmányok

Budai Nagy Antal Gimnázium (Budapest) 1977-81 
Okleveles erdőmérnök - Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Sopron, 1982-1987 
Humánökológus - Eötvös Loránd Tudományegyetem, (Budapest) 1996-1998


Munkahelyek, beosztások

Magyar Tudományos Akadémia TMB, 1987-1989

Göttingeni Georg August Egyetem, Erdőmérnöki Kara, 1989-1991

Erdészeti és Faipari Egyetem (Soproni Egyetem, jelenleg Nyugat-Magyarországi

Egyetem), Termőhelyismerettani Tanszék, 1991-


Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

DAAD-kutatói ösztöndíj, Georg-August Universität Göttingen: 1989-91

Bolyai János ösztöndíj, 1999 - 2002

Széchenyi István ösztöndíj, 2002- 2004 


Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

1999 -  Erdőmérnöki Kar Kari Tudományos Diákkör titkári teendők ellátása

Erdőrezervátum Tudományos Tanácsadó testülete tag, 2004-

MAE Talajtani Társaság titkára, 2003-

NyME EMK Doktori Iskola szeminárium-vezetője, 1998-2002

Erdőmérnöki Kar Kari Tudományos Diákkör titkári teendők ellátása, 1999- 2006

NyME EMK Kari Tanács tagság, 2006-

NyME EMK Igazgatási- és gazdasági dékán-helyettes 2006-

NymE EMK gazdasági és kutatási dékán-helyettes, 2013-


Kutatási területek

Erdei ökoszisztémák tápanyagkörforgalmának vizsgálata

A termőhelyi viszonyok hosszú távú változása és ennek hatása az erdőállományokra

Talajok ásványtani vizsgálata 

Erdőrezervátumok termőhelyének vizsgálata

Földminősítési és értékelési rendszerek

Városi talajok vizsgálata

Klímaváltozás talajokra – termőhelyekre gyakorolt hatásának vizsgálata

Erdőállományok és talajok szénkészletének és körforgalmának vizsgálata


Nyelvismeret

Német felsőfok, C-típus